Je zelfstandige pensioen is €840

Verhoog het fiscaal vriendelijk met het POZ, de pensioen overeenkomst zelfstandigen

        Laat hier je maximum pensioen             als zelfstandige berekenen

Krijg meer dan €840 pensioen

Vraag info over je POZ, de pensioenovereenkomst zelfstandigen

6 + 7 =

        Laat hier je maximum pensioen             als zelfstandige berekenen

432.000 eenmanszaken hebben recht op meer pensioen dankzij de POZ, de pensioen overeenkomst zelfstandigen

Sinds juli 2018 kunnen zelfstandigen met een eenmanszaak een extra pensioen opbouwen via de POZ, de pensioenovereenkomst zelfstandigen. Een pensioen spaarformule met fiscale aftrek afgesloten door de eenmanszaak.

Welke pensioenformules bestaan er vandaag?

 1. Het wettelijk pensioen: het gemiddeld pensioen van een zelfstandige met volledige loopbaan bedraagt vandaag amper €840 per maand.
 2. Het aanvullend pensioen: het POZ en het VAPZ waarbij je via je bedrijf extra kunt sparen met fiscale aftrek.
 3. Het gewone persoonlijke pensioensparen dat je als privé-persoon afsluit.
De voordelen van de POZ

 1. Je geniet een belastingvermindering van 30% op het moment van premiebetaling. Wie €5.000 stort in het kader van de POZ, betaalt €1.500 minder belastingen
 2. Je krijgt een aantrekkelijk rendement op je gespaard bedrag.
 3. Risicovrij. Er zijn spaarformules voor je pensioen met een gegarandeerd minimumrendement.
 4. Combineren met andere pensioenspaarformules zoals een VAPZ gaat perfect en is sterk aangeraden.
 5. Flexibel: Je kunt op elk moment starten, onderbreken of stoppen.

Wie komt in aanmerking voor een POZ

 1. vrije beroepers in hoofd- en bijberoep,
 2. zelfstandigen met een eenmanszaak in hoofdberoep,
 3. zelfstandigen met een eenmanszaak in bijberoep die minstens drie jaar actief zijn en een voldoende forfaitair minimum aan sociale bijdragen betalen,
 4. meewerkende echtgenoten,
 5. en zelfstandige helpers.

Kortom: alle eenmanszaken en helpers in eenmanszaken die niet via een vennootschap werken. Meer dan 432.000 zelfstandigen hebben er recht op.

Het zelfstandige pensioen in cijfers

€ gemiddeld pensioen

aantal werkjaren

€ minimum pensioen

€ gewenst pensioen

Het pensioen van de meeste zelfstandigen is lager dan het minimum pensioen. Dit komt omdat vele zelfstandigen onvoldoende jaren als zelfstandige gewerkt hebben. Hierdoor krijgen ze slechts een pensioen in verhouding tot het effectief gewerkte jaren.

Het POZ het pensioen voor zelfstandigen op Kanaal Z

 

Ontdek hier eenvoudig uitgelegd wat het POZ, het aanvullend pensioen voor zelfstandigen inhoudt.

Eenmanszaken kunnen nu, net zoals vennootschappen, naast hun VAPZ extra sparen voor hun pensioen en dit met een fiscaal voordeel.

Verwacht wordt dat heel veel zelfstandigen hiervan gebruik gaan maken in de volgende maanden en jaren.

Hoeveel pensioen kun je als zelfstandige maximum krijgen via een POZ? 

Het maximum pensioen voor zelfstandigen wordt berekend in functie van het salaris dat je jaarlijks opneemt.

Enkele parameters zijn:

 1. het jaarlijks opgenomen salaris, dat wellicht altijd fluctueert
 2. het aantal jaren dat je spaart
 3. de gekozen spaarformule binnen POZ

Het maximum pensioen en het extra pensioen is met andere woorden voor iedereen verschillend en moet apart berekend worden.

Wees niet langer tevreden met een wettelijk zelfstandige pensioen van €840. Laat hier gratis je extra POZ pensioenovereenkomst zelfstandigen berekenen

11 + 9 =